1. Obnova budov: podpora energeticky efektívnej obnovy budov

Sektor budov je zodpovedný za približne 40 % konečnej spotreby energie a 36 % celkových emisií CO2 v EÚ, s najväčším potenciálom úspor energie a je kľúčovým prvkom k plneniu energetických a klimatických cieľov Slovenskej republiky. V energetickej efektivite máme stále veľké rezervy. Táto oblasť je kľúčová nielen pre znižovanie emisií ale výrazne prospieva rozvoju rôznych sektorov na celom Slovensku a k zlepšeniu kvality života a zdravia obyvateľstva.

Navrhujeme cez vhodné nastavenie verejných politík vytvoriť finančné, investičné a iné podmienky na:


Obnovu 3 % verejných budov ročne - efektívne nastaviť využitie eurofondov a vytvoriť podmienky pre využitie súkromného kapitálu na komplexnú a kvalitnú obnovu a zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov, ako sú školy, zdravotnícke zariadenia a úrady

Znižovanie spotreby energie v rodinných domoch tým, že budú dobre nastavené a integrované procesy programov zatepluj.sk, Zelená domácnostiam a kotlíkových dotácií tak, aby žiadateľ vybavil všetko jednou žiadosťou. Tým budú programy motivovať nielen k výmene zdroja tepla alebo inštalácii OZE, ale najmä k znižovaniu spotreby energie.

Podporu kvalitného a energeticky efektívneho nájomného bývania s vysokým energetickým štandardom budov a adaptačnými opatreniami na zmenu klímy tak, aby súčasne tempo výstavby nájomných bytov bolo aspoň dvojnásobné.

Pri verejných budovách podporiť rozvoj garantovaných energetických služieb, ktoré dokážu pokryť 20–50 % investičnej potreby.

Pri verejnom obstarávaní a nastavení dotácii je nutné prihliadať na udržateľnosť použitých stavebných materiálov.

PRÍNOSY

2. Voda: služby, hospodárenie a zadržiavanie vody

3. Energetika: udržateľná a čistá energia

4. Poľnohospodárstvo: Podpora ekologického poľnohospodárstvo

5. Odpady: efektívne nakladanie s odpadmi

6. Mobilita: čistá a ekologická doprava

7. Ochrana prírody, udržateľné lesné hospodárstvo a prírodný turizmus

8. Environmentálne vzdelávanie